Web hosting,โดเมน,จดโดเมน, โดเมนเนม,domain,hosting ฟรีโดเมนเนม,เว็บสำเร็จรูป,เว็บไซต์สำเร็จรูป , Free banner creator

  web hosting home page ecomsiam หน้าแรก web hosting thailand - ecomsiam support center Support Center web hosting thailand - ecomsiam Blogr Blog web hosting thailand Thai web hosting thailand English
 

web hosting thailand
web hosting solutions Since 2000
   

web hosting thailand - ecomsiam support center

info@ecomsiam.com

 

  whois โดเมนเนม Web Hosting Plan whois โดเมนเนม
จดโดเมนเนม
whois โดเมนเนม Our Network whois โดเมนเนม FAQ whois โดเมนเนม ติดต่อเรา whois โดเมนเนม วิธีสั่งซื้อ/ชำระเงิน whois ตรวจสอบโดเมนเนม Whois
 
 
บริการลูกค้า Web hosting customer service call.02-9682665
  ecomsiam web hosting กับงานพัฒนา web application development ออกแบบ พัฒนาระบบงาน  
     
 

นอกจากการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการนำเสนอในส่วนของ Front end เรายังพัฒนาระบบงาน (Back office) เช่น

 
       
 
 • พัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศ งานฐานข้อมูล เพื่อการใช้งานภายในองค์กร
  (Application development)
 • ออกแบบระบบฐานข้อมูลและ พัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมโยงกับเว็บเพจ
  (Web application)
โดยเริ่มตั้งแต่
(1) การวิเคราะห์และสรุปความต้องการ (System servey & System analysis)
(2) การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(3) การวางแผนและออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (user interface)
(4) งานออกแบบฐานข้อมูล (Database design)
(6) งานพัฒนาโปรแกรม (Appliction development)
(7) ตลอดจนงานติดตั้งและฝึกอบรม (Implement and Training)
 
       

ระบบสารสนเทศสำหรับบริหาร STOCK สินค้า (Stock Management System)
 

เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม (Web Application) : Html, PHP, JAVA เชื่อมโยงกับระบบ Barcode สินค้า
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

 

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

บริหารและจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม และป้องกันจำนวน Stock สินค้ามีมากเกินกว่าความต้องการ หรือไม่เพียงพอ โดยสามารถ

 • ตรวจสอบปริมาณของสินค้าได้ตลอดเวลา พร้อมระบบจัดการสินค้า, ติดตามการขายสินค้า และระบบรายงานในการติดตามการออกใบแจ้งหนี้
 • ลดความผิดพลาดในการรับสินค้าเข้า STOCK ด้วยระบบ Barcode
 • และระบบติดตามการสั่งของจาก Supplier ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารการจัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา และครบถ้วน
 • พร้อมระบบช่วยประมาณการกำไรขั้นต้น จากยอดขายและต้นทุนสินค้าจริง และสรุปกำไรที่ได้ สำหรับ พนักงานขาย (Sales department) การทราบกำไรขั้นต้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจราคาขาย
 • นอกจากนี้ ยังมีรายงานสำหรับผู้บริหาร เกี่ยวกับยอดขายตามประเภทสินค้า, ลูกค้า, เจ้าหน้าที่ขาย ตลอดจนต้นทุน และกำไร จำแนกตามโครงการ
 
ระบบรายงานสถานะของเครื่องจักรแบบออนไลน์

เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
ระบบปฏิบัติการ : Windows 2000, IIS
ระบบฐานข้อมูล : MS SQL Server

 

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

ระบบรายงานการทำงานของเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตแบบ Online สามารถติดตามการทำงานของเครื่องจักร, กำลังผลิตของเครื่องจักร, และช่วงเวลาที่เครื่องจักรหยุดเดิน โดยสามารถติดตามสถานะและรายงานผ่านทางเว็บไซต์

 
ระบบจัดการข้อมูลติดตามสถานะการใช้งานรถ (DATA Management for GPS Tracking System)
 

เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

 

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

เป็นระบบจัดการข้อมูลของรถ ซึ่งให้บริการแบบออนไลน์กับเจ้าของรถ ในการติดตามสถานะการใช้งานรถ โดยผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต เพื่อควบคุมปริมาณการรับส่งข้อมูล และป้องกันความผิดพลาดจากการส่งข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูล และจัดการระบบผ่านทางเว็บไซต์

 
ระบบ E-commerce สำหรับขายสินค้าให้กับสมาชิก (ธุรกิจขายตรง)
 

เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

 

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

ระบบขายสินค้าแบบออนไลน์ให้กับสมาชิก ซึ่งเป็นระบบอีคอมเมอร์สสมบูรณ์แบบ โดยผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถจัดการข้อมูลสินค้าและข้อมูลของเว็บไซต์ได้ทุกหน้าเว็บเพจ (NineNIC Web site builder Technology) พร้อมระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแบบออนไลน์

เมื่อมีการสั่งซื้อ ระบบจะเก็บรวบรวมคะแนนสะสม สำหรับคำนวณผลตอบแทน โดยมีระบบ User, Password สำหรับสมาชิกในการสอบถามข้อมูลยอดสะสมคะแนนได้ตลอดเวลา

 
ระบบจัดการข้อมูลสมาชิกแบบออนไลน์
 

เทคโนโลยีที่ใช้ :

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Html, PHP, JAVA (Web Application)
ระบบปฏิบัติการ : Linux Operating System, Apache
ระบบฐานข้อมูล : Mysql Database

 

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

ระบบรวบรวมข้อมูลสมาชิกสมัครทำงานหรือศึกษาต่อที่ต่างประทศ มีการแจ้งสถานะการรับสมัครให้กับสมาชิก โดยมีระบบ User, Password สำหรับสมาชิกในการสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการสมัครงาน

 
เฟดเดรัล เอ็กเพรส คอร์ปอเรชั่น Federal Express Corporation : FedEx
 
เทคโนโลยีที่ใช้

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม : Visual basic code
ระบบปฏิบัติการ : Window NT server (Client is windows)
ระบบฐานข้อมูล : MS Access Database
 

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

 • Formal Tax Invoice application
  ระบบจัดการข้อมูลใบกำกับภาษี ซึ่งควบคุมการออกใบกำกับภาษี และรายงานส่งสรรพากร โดยสามารถใช้งานร่วมกันภายในระบบเครือข่าย และลดความผิดพลาดในการออกใบกำกับภาษีถึงลูกค้า ตลอดจนสามารถคำนวณอัตราค่าบริการขนส่ง ตามประเภท ชนิด การใช้บริการ และพื้นที่ให้บริการ ได้อย่างถูกต้อง
 • With Holdind Tax
  ระบบออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภงด. 50)
 • Credit Note application
  ระบบจัดทำการลดหนี้ (Credit Note)
 
DENTAL SMAILE CLINIC.
 
เทคโนโลยีที่ใช้

ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรม
: Visual basic code
ระบบปฏิบัติการ : Windows
ระบบฐานข้อมูล : MS Access Database
 

รายละเอียดของโครงการโดยย่อ

ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านทันตแพทย์ ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการทำงาน

 • การจัดการ ทะเบียนคนไข้และประวัติการรักษา , รายละเอียดการจ่ายสินค้า/ยา ตลอดจนการออกใบเสร็จรับเงิน
 • สามารถทราบปริมาณสินค้าคงเหลือ และจำนวนสินค้าออก โดยมีระบบเตือน เมื่อสินค้าถึง Minimum Stock , รายงานสินค้ารับเข้า
 • นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดส่วนแบ่งที่ให้กับทันตแพทย์ประจำคลินิค
 • รายงานวิเคราะห์ด้านรายรับ และต้นทุนของร้าน
 • พร้อมระบบ Security แยกตามสิทธิของผู้เข้าใช้ระบบ


 
Web hosting/Domain name CMS web hosting Shopping cart web hosting Quick link
จดโดเมนเนม
ตรวจสอบ โดเมนเนม Whois
แนะนำ web hosting
Web hosting Lite plan
Web hosting Advance plan
Web hosting Enterprise plan
Our network
Cpanel ในการจัดการ web hosting
Joomla web hosting
Drupal web hosting

OpenCart web hosting
OSCommerce web hosting
Zen Cart Web hosting
Magento Web hosting

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ข้อตกลงในการใช้บริการ
Site map
Promotion สุดคุ้ม
งานออกแบบ Web site
ผลงาน web site Design
งานออกแบบพัฒนาระบบงาน
สั่งซื้อ web hosting
คำถามที่ถามบ่อย Blog web hosting Forum web hosting เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Web Hosting faq
โดเมนเนม - faq

PostNuke web hosting
WordPress web hosting

Simple machines web hosting
PHPBB web hosting
MyBB web hosting
thailand web host
web host thai
ทดลองใช้ฟรี - Ninenic เว็บไซต์สำเร็จรูป-ทดลองทำเว็บ
ทำเว็บไซต์กับ Website thailand

free banner creator
       
    
บริษัทอีคอมสยาม ดอทคอม จำกัด 82/8 ม.6 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel.662-968-2665,968-3399 Fax.662-968-3400 email :
info@ecomsiam.com
Copyright 2000-2014 All rights reserved. web site designed by
ecomsiam.com web hosting